Με πολύχρονη εμπειρία στην ανάπτυξη εταιρικής ταυτότητας, λογότυπου, διαφημιστικού εντύπου και web design, η εμπορική μας πολιτική σκοπεύει στην οικοδόμηση καθαρής και σταθερής σχέσης εμπιστοσύνης και αμοιβαίας εκτίμησης με τους πελάτες (συνεργάτες) μας. Ολοκληρωμένη θεωρείται η δουλειά εκείνη που ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες και απαιτήσεις, (η καλύτερη λύση για της ανάγκες της επιχείρησής σας), όπως προηγουμένως συζητήθηκαν και αναλύθηκαν πάντα με την ειλικρινή και γόνιμη συνεργασία μας με τον πελάτη.

Ξεκινώντας απο την μελέτη, τον σχεδιασμό και το "στήσιμο" ενός διαφημιστικού εντύπου προχωρούμε με κάθετη παραγωγή στην εκτύπωση, βιβλιοδεσία και εκτέλεση κάθε άλλης απαραίτητης εργασίας για να παραδώσουμε το τελικό προϊόν έτοιμο για χρήση.
 
 
 
  η εταιρεία μας  
     
 
Η διαφημιστική Κυριαζής είναι πρωτοπόρος εταιρεία με δραστηριοποίηση και εξειδίκευση στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών, που στόχο έχουν την υποστήριξη και προβολή κάθε είδους, μεγαλύτερης ή μικρότερης επιχείρησης, την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της δυναμικής της και την προώθηση των εμπορικών επιδιώξεών της.

Με πολύχρονη εμπειρία στην ανάπτυξη εταιρικής ταυτότητας, λογότυπου και διαφημιστικού εντύπου, η εμπορική μας πολιτική σκοπεύει στην οικοδόμηση καθαρής και σταθερής σχέσης εμπιστοσύνης και αμοιβαίας εκτίμησης με τους πελάτες (συνεργάτες) μας. Ολοκληρωμένη θεωρείται η δουλειά εκείνη που ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες και απαιτήσεις, (η καλύτερη λύση για της ανάγκες της επιχείρησής σας), όπως προηγουμένως συζητήθηκαν και αναλύθηκαν πάντα με την ειλικρινή και γόνιμη συνεργασία μας με τον πελάτη.

Ξεκινώντας απο την μελέτη, τον σχεδιασμό και το "στήσιμο" ενός διαφημιστικού εντύπου προχωρούμε με κάθετη παραγωγή στην εκτύπωση, βιβλιοδεσία και εκτέλεση κάθε άλλης απαραίτητης εργασίας για να παραδώσουμε το τελικό προϊόν έτοιμο για χρήση.

Οι άνθρωποι μας με βαθιά γνώση της αγοράς και συνεχή ενημέρωση θα σας προτείνουν πάντα την καταλληλότερη και πιο συμφέρουσα οικονομικά λύση. Η επιβράβευση και επιβεβαίωση της συνεργασίας μας εξαρτάται άμεσα απο τα αποτελέσματα με τη μεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια για τη δική σας επιχείρηση.
 
 
 
| εταιρεία| έντυπα | ταυτότητα | εκτυπώσεις | διαφημιστικό δώρο | επικοινωνία |